Torkad gädda som hårdvaluta

Gustav Vasas nitiska skattläggning är idag en källa att ösa ur i forskningen om norra bottnens historia. Bland annat kan vi se att kustens bönder bedrev ett omfattande så kallat träskfiske i inlandets sjöar. Torkad gädda var hårdvaluta på 1500-talet.

 

Läser man skattelängderna mellan raderna framträder en tidigare till stor del okänd bild av kustens samhällen – och de arkeologiska lämningarna pekar långt, långt tillbaka i tiden…….

Ingela Bergman, Silvermuseet i Arjeplog föreläste på Piteå museum den 13 april 2016. Temat var: Kungen, bonden och gäddan: om betydelsen av det medeltida träskfisket Bergman är docent i arkeologi och chef för Silvermuseet i Arjeplog samt för Institutet för subarktisk landskapsforskning, INSARC.