Världsbokdagen den 23 april 2016 i sessionssalen kl. 13.00

 

Kenneth Awebro introducerade ämnet ur historieforskningens perspektiv.

Uno Westerlund föreläste omkring den politiska processen kring det kolonat som år 1909 avsattes mellan Brännberg och Alträsk i Bodens kommun.
År 1909 avsattes mark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk i Bodens kommun. Marken utdelades till kolonister som här fick odla och bygga sina hem. Tanken var att locka missnöjda gruvarbetare, före detta rallare och andra egendomslösa till odlingar på utdikade myrmarker. I boken får vi följa fem pionjärfamiljer och deras efterkommande fram till våra dagar.

 

Myrlandets pionjärer

När regeringen 1909 fattade beslut om att reservera bortåt 2 000 hektar kronomark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk avsåg jordbruksministern att de skulle bli ett ”experimentalfält i statens hand”. Här skulle man pröva om det var möjligt att locka missnöjda gruvarbetare, före detta rallare och andra egendomslösa till utdikade myrmarker för att odla och bygga. Kolonisterna skulle bli en ”kärntrupp för kultur och odling” istället för att utvandra till Amerika eller bli samhällsomstörtande socialister.

Vi får följa detta tidigare okända experiment genom fem pionjärfamiljer och deras efterkommande fram till våra dagar. Personregistret innehåller över 150 namn. Boken vänder sig till allmänt historie- och hembygdsintresserade norrbottningar och västerbottningar, förutom de närmast berörda i trakten av Boden och Älvsbyn.

 

Uno Westerlund

är filosofie doktor i historia på en avhandling om Nyköping och har senare gett ut en rad andra böcker.

 

Kenneth Awebro

är professor i historia vid universitetet i Tromsö.