Norrbottens historia växer

Silvermuseet påbörjade 2012 ett stort forskningsprojekt om Norrbottens historia. Det slutrapporterades under 2017 med en turné till flera museer i Norrbotten och Västerbotten. Får vi skriva om historien nu?

Resultatet som uppnåtts fördjupar och förändrar bilden av järnålderns och medeltidens samhällen i Norrbotten och Västerbotten- både i kustområdet och i inlandet: Norrbottens historia växer. Forskningen har genomförts i ett samarbete mellan arkeologer, ekologer, markkemister, skogshistoriker, historiker och ortnamnsforskare – och numera även en jurist.

Programmet 12 september 2017, Piteå museum

12.00–12.10 Forskningsprogrammets bakgrund, frågeställningar och inriktning (Ingela Bergman).

12.10–12.50 Tidig odling och skogshistoria i kust och inland – ekologerna berättar (Greger Hörnberg, Torbjörn Josefsson och Lars Östlund).

13.00–13.40 Medeltida gårdar och näringar. Resultat från fältundersökningarna (Lars Liedgren och Per H. Ramqvist).

13.40–14.00 Kaffe och allmän syresättning.

14.00–14.40 Jägare, fiskare och birkarlar i kust och inland (Ingela Bergman och Per H. Ramqvist).

14.50–15.30 Renskötselns kustlandskap (Lars Liedgren, Greger Hörnberg, Lars Östlund och Torbjörn Josefsson).

15.35–16.00 Avslutning och sammanfattning.