Ingela Bergman, docent Silvermuseet.

Berättarkväll 13 oktober klockan 18.30

 

I samband med Piteå museums utställning om Gråträskfyndet blev det naturligt att fokusera på den samiska närvaron i området, det samiska livet och kulturen. Fanns det en offerplats i Gråträsk? Hur användes den och hur länge? Frågorna är många och få svar finns, om än experterna inom området idag är tämligen ense. Ingela Bergman berättar här mer om luopte – samiska offerplatser och deras plats i den samiska tillvaron.

 

Inträde 70 SEK, medlemmar i museiföreningen fritt inträde. Vi bjuder på kaffe och kaka i pausen.

OBS! Max 50 åhörare.

Välkommen!