Om labyrinter handlade en temadag som hölls på Piteå museum den 6 oktober 2015. Föreläsare var konstnären Sture Berglund och marinarkeologen Christer Westerdahl.

 

Labyrinter – globala röster i Norrbottens skärgård

Labyrinter en särskild typ av stensättningar som finns i ett stort antal i Norrbottens skärgård men också är globalt förekommande. Labyrinter i Piteå skärgård var ämnet för en utställning som visades på Piteå museum 2015-2016. Utställningen var formgiven av Catharina Westling och texterna författade av Morgan Stenberg.

 

Labyrinter var temat för temat för en dag med föreläsningar på Piteå museum 2015. Föreläsare var Sture Berglund och Christer Westerdal.

Sture Berglund är konstnär och har under hela sitt konstnärskap inspirerats av Bottenvikens kustland, av dess natur, historia och kultur. Labyrinter är globalt förekommande, men särskilt många finns i Norrbottens skärgård. Dessa stensättningar bär på en gåtfull historia, samtidigt som de är visuellt intressanta. Som fornlämningar på öarna i Piteå skärgård talar de med en röst från den stora världen. Sture Berglunds kunskaper omkring och inlevelse i labyrinterna har utgjort kärnan i utställningens innehåll och gestaltning.

Christer Westerdahl är marinarkeolog och professor i marinarkeologi vid Norwegian University of Science and Technologi (NTNU) i Trondheim. Han har nyligen publicerat boken Norrlandsleden III, medeltiden: det maritima kulturlandskapet. Westerdal skriver för närvarande på en bok om labyrinter. Han föreläste på museets temadag om Livets och dödens labyrinter.