Kyrkstugornas historia var ämnet för en studiecirkel gavs 2016-2017. Cirkeln var ett samarrangemang mellan Kyrkstugeägarnas Intresseförening, Piteå församling, Sensus, Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå museum. Studiecirkelledare var Lucia Rankvist.

 

Program: studiecirkelträffar 2017

9 mars Leif Lidman

Gamla bilder berättar om kyrkstaden

 

23 mars Anna Elmén Berg, Piteå museum

Tidigare dokumentation och forskning om kyrkstäder

 

6 april Maarit Brundin-Kalela, Brundin Consulting AB

Dendrokronologiska dateringar av kyrkstugor

 

20 april Emeli Elfving, Piteå museum

Berättelser och intervjuer: det etnologiska perspektivet på kyrkstugulivet

 

4 maj Erica Duvensjö, Pite Byggnadsvård

Traditionella byggnadstekniker och –material

 

18 maj Avslutningsträff

 

 

Arr. Kyrkstugeägarnas intresseförening, Piteå museum, Piteå församling och Sensus

Foto Maria Fäldt, Piteå.

 

Artur Cantery, konstnär i Långnäs, skrev 1930 en text om kyrkhelgsfirande i Öjebyn. Texten arkiverades i Nordiska museets arkiv och trycktes i Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1986.