Kulturmiljöresa genom Markbygden

Denna vårresa besökte vi Sågforsbron i Åträsk, Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann, samt Kapellet i Gråträsk. Resan gick genom Markbygden, ett av landets riksintressen för vindkraft. Antikvarie Anna Elmén Berg berättade om kapellet och docent Ingela Bergman från Silvermuseet berättade om Gråträskfyndet.

 

Sågforsbron

Timmerbroar var tidigare allmänt förekommande men är idag en sällsynthet. Genom sin ålderdomliga konstruktion är den ovanlig även ur ett nationellt perspektiv. Bron rekonstruerades 2011-2012 i Piteå museums regi.

 

Gråträsk

År 1634 upptäcktes en silvermalmsfyndighet i Nasafjäll i Pite Lappmark och Gråträsk blev en viktig omlastningsstation längs handelsleden. Ett kapell uppfördes under 1640-talet men omtalas som ruin redan på 1740-talet. På 1930-talet timrades ett nytt kapell, där 1600-talets byggnadsteknik blev ett ledmotiv i arkitekturen.