Gamla Kyrkbyn och Öjebyn

Piteå museums medlemsresa 2016 gick till två av Piteås äldsta och mest bekanta kulturmiljöer, men ändå alltför okända och absolut inte färdigforskade…
Antikvarie Anna Elmén Berg var ciceron och berättade om hur Gamla Kyrkbyn idag framstår i tradition, källor och forskning. Hur kan vi utifrån dagens forskning förstå de arkeologiska lämningarna?

I Öjebyn tittade vi på kyrkstaden samt den nyrestaurerade kyrkan och dess inventarier. Museipedagog Morgan Stenberg berättade anekdoter och om folktraditioner, bland annat om pingstkravallerna 1934.