Kulturmiljöresa till Alters bruk och Rosfors bruk

Årets medlemsresa gick till Alters bruk och Rosfors bruk. I Alter berättade Joel Wiklund om kvarnens historia och den pågående restaureringsprocessen. i Rosfors berättade Morgan Stenberg om brukets långa historia som börjar långt innan Patron Hedqvist.

Årets medlemsresa började sedvanligt med samling på Rådhustorget. Bussen tog sedan resenärerna till Alter där kaffe, te och smörgås väntade. Efter fikat visade Joel Wiklund besökarna till den gamla kvarnen och berättade dess historia, vilken börjar redan under 1700-talet. Kvarnen fick dock sin storhetstid under 1800-talet. Under 1900-talet bytte kvarnen ägare vid flera tillfällen och har ägts dels av privatpersoner, dels av företag och dels av byagemenskapen. I och med modernisering och sammanslagning av större kvarnar och företag blev kvarnen i Alters bruk så småningom omodern och har i många år stått oanvänd. Byggnaden har till följd av detta förfallit, men arbete med restaurering pågår och beräknas pågå i ett antal år.

 

Från Alter gick färden vidare till Sjulsmark och därifrån till Rosfors bruk. Detta är en plats som kittlar fantasin redan när du anländer till områdets utkant. När dalgången öppnar upp sig flyttas du nästan automatisk bakåt i tiden. De kvarvarande byggnaderna och ruinerna efter andra ger ett nästan monumentalt intryck. I Rosfors åt deltagarna medhavd lunch innan Morgan Stenberg berättade om brukets historia, som tar sin början med ett antal bönder som önskade starta ett järnbruk för husbehov. Ganska snart växte projektets omfång över den initiala tanken och externa finansiärer behövdes. Bland dessa fanns bland andra patron Erik Degerman från Jävre och den ryktbare C. W. Hammarsköld, äventyrare och kvinnokarl.

I mitten av 1800-talet producerade Rosfors bruk åtskilliga järnprodukter och sålde dessa både på plats och via ombud i Piteå och Luleå med omnejd. Till följd av industrialisering och ett antal nödår i slutet av 1800-talet kom bruket att förlora i betydelse och efter att ha vandrat genom en del ägares händer blev till slut Patron Ca. A. Hedqvist ägare. Denne lät åkermarken och ängarna förfalla och ägnade sitt intresse åt skogsbruket i området.

1927 blev MODO nya ägare av Rosfors bruk, sedan Hedqvists arvingar sålt hela området. Under 1970- och 1980-talet restaurerades bland annat masugnen, vilken farit mycket illa med tiden och idag är större delen av bruket ett frilufts- och naturskyddsområde, i MODOS regi.

 

Från Rosfors gick bussturen tillbaka till Piteå via Norrfjärden, där Anna Elmén Berg berättade om kyrkstadens tillkomst och kyrkstadsseden samt om Norrfjärdens kyrkas eldfängda historia.