Natur och kultur – miljöer med möjligheter

Den 8-10 september stod Natur och kulturarv i fokus då evenemanget Kulturarvsdagen ägde rum runt om i Sverige. Söndag 10 september arrangerade Piteå museum tillsammans med Norrbottens museum en vandring efter Arkeologstigen i Jävre och tittade närmare på fornlämningarna på Sandholmsberget.

 

Med bakgrund till årets tema ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”, ville vi visa upp Arkeologstigens spännande kulturmiljö och dess fantastiska omgivningar. Arkeolog Frida Palmbo skulle berätta om bronsålderns gravar och begravningsskick och delge nya forskningsresultat. På grund av ihållande regn ställdes vandringen in och en föreläsning på temat hölls i Sessionsalen, Piteå museum.

 

Arekologstigen går även bra att besöka på egen hand – det finns markerade vandringsstigar, fina rastställen, utkiksplatser och flera informationsskyltar som berättar om de olika lämningarna. Efter den 7.5 km lång leden finns det flertalet gravrösen från bronsåldern, en ”Liggande höna” och en labyrint.

 

Fakta Kulturarvsdagen

Evenemanget Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days (EHD) som är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Riksantikvarieämbetet samordnar evenemanget i Sverige. I samarbete med ArbetSam och Sveriges Hembygdsförbund. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Varje år lockar evenemanget tusentals besökare bara i Sverige. Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen.