350 år sedan Piteå stad flyttades

 

31 augusti 2017 höll Åke Berggren en föreläsning om Piteås historia och flytten till dess nuvarande plats.

2017 var det 350 år sedan Piteå stad flyttades från sin ursprungliga plats vid sockenkyrkan i Öjebyn, till sitt nuvarande läge ungefär sex kilometer längre söderut. Den gamla staden hade ödelagts av en vådeld året innan, natten mellan den 13 och 14 juli 1666, men valet av ny stadsplats var inte självklart, inte ens att staden i fortsättningen skulle heta Piteå. Städerna Piteå – och Skellefteå – hade förmodligen inte funnits idag om det inte varit för en stridbar kyrkoherde, och att landshövdingen hade tappat regeringens förtroende.

 

Mer om stadsflytten finns att läsa i Piteå museums årsbok 2017.