Byggnadsvårdsdag i Öjeby kyrkstad den 27 augusti 2016

Kyrkstuguägare och många andra intresserade deltog i 2016 års byggnadsvårdsdag i kyrkstaden i Öjebyn.

 

På förmiddagen hölls föreläsningar i Margretelund. På eftermiddagen var det information och förevisningar i praktisk byggnadsvård.

 

Ur programmet

10.20 Ann-Christin Burman: Vad finns under kyrkstan? Vad arkeologin kan avslöja och ansvaret för att inte skada dessa spår

11.00 Maarit Brundin Kalela: Alla tiders årsringar! Dendrokronologi – en hjälp att datera byggnader

 

Vid mötet utlottades också dendokronologiska dateringar: tre stugägare kommer under hösten att få sina kyrkstugor daterade med dendrokronologisk metod. Undersökningarna bekostas av Länsstyrelsen i Norrbotten.