Uno Westerlund beskriver de senaste 400 åren

 

Lördagen den 7 december 2019

Lokalhistorikern Åke Berggren presenterar jubileumsboken på Piteå Museum klockan 13:00. Därefter finns möjlighet till att få boken signerad av författaren. Boken beskriver Piteås historia från 1621 till nutid, från de stora skeendena till de små händelserna och människorna som skapat det Piteå vi lever i idag.

Jubileumsåret 2021 kommer allt närmre och planeringsarbetet för årets aktiviteter pågår för fullt. En av de första uppgifterna var att ge författaren Uno Westerlund uppdraget att skriva en bok om stadens historia. Jubileumsboken har titeln ”Piteås historia. Om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400 år”.

Boken belyser detaljer kring människor och händelser och är samtidigt en heltäckande skildring av Piteås politiska och ekonomiska historia. Detta gör den till ett gott bidrag till den svenska rikshistorian – vilken ofta saknar nordliga perspektiv.

 

Uno Westerlund

Författaren Uno Westerlund är född i Manjärv 1942. Han är historiker och författare och har en rik produktion av facklitteratur bakom sig. Ett av hans senare verk är ”En svensk historia från periferin”, i vilket han beskriver den svenska historien i stort, sedd ur Piteå älvdalsbornas perspektiv.