föregående projekt nästa projekt

Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer

Hur värderas och påverkas kulturmiljöer, när förutsättningarna för ett bevarande förändras
genom strukturella förändringar?

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur fyra riksintressanta stadsmiljöer hanteras och påverkas i ett längre perspektiv samt hur analys- och planeringsverktyg kan utvecklas för att stödja en långsiktig förvaltning av föränderliga kulturmiljöer.

 

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitets forskningsämne Arkitektur och Piteå museum.

Fotona från Kiruna är tagna av Jennie Sjöholm, LTU.

 

Läs mer här:

https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur/Forskningsprojekt/Kulturarvisering-vid-strukturella-omvandlingar-av-stadsmiljoer-1.176756

 

Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och Kiruna

Fyra riksintressanta kulturmiljöer är ämnet för det forskningsprojekt som genomförs vid Piteå museum 2019. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och görs i samarbete med Luleå tekniska universitet.