föregående projekt

Allhelgonakyrkan i Malmberget

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden

Allhelgonakyrkan ligger i västra Malmberget i det område som enligt den avvecklingsplan som LKAB presenterade 2017 ska avvecklas 2016–2026. Idag uppges att kyrkan ska vara borta år 2024.

För att klarlägga vilka handlingsalternativ som kommer att finnas, när beslut om kyrkans framtid ska fattas, har Gällivare-Malmbergets pastorat hos Länsstyrelsen i Norrbotten begärt, att det skydd som kyrkan har enligt Kulturmiljölagen ska upphävas.

 

För att få ett fördjupat kunskapsunderlag har Länsstyrelsen begärt att ansökan ska kompletteras med en kulturhistorisk dokumentation/utredning som värderar och sätter in kyrkan i sitt kulturhistoriska sammanhang ur ett kyrkohistoriskt, lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

 

Piteå museum fick i uppdrag att göra utredningen som genomfördes i april 2021 av FD, antikvarie Anna Elmén Berg. Den fotografiska dokumentationen är gjord av fotograf Maria Fäldt, Piteå.

 

Läs hela rapporten här:

 

Allhelgonakyrkan i Malmberget – kulturhistorisk värdering

 

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden

Med anledning av stadsomvandlingen i Malmberget är Allhelgonakyrkans framtida öde aktuellt. Piteå museum har gjort en utredning om kyrkans kulturhistoriska värden.