Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Piteå museum

Föreningens ändamål är att bedriva och främja kulturmiljövård och museiverksamhet inom pitebygden.

Som medlem får du fritt inträde till våra föreläsningskvällar. Vidare har du möjlighet att till självkostnadspris följa med på en medlemsresa under maj eller juni. Medlemsresorna går ofta till platser i Piteå kommun eller kommunens närhet. Du får föreningens årsbok med posten varje år (kommer i nov-dec). Om du meddelar oss din e-postadress får du dessutom vårt medlemsblad och program samt andra utskick om vad som är på gång på museet.

 

Kostnad

Personligt medlemskap: 200 kr/år. En årsbok ingår och du har fri entré till föreläsningskvällarna.

Familjemedlemskap: 300 kr/år. En årsbok ingår och samtliga familjemedlemmar har fri entré till  föreläsningskvällarna.

Betala medlemskap kontant, eller till Bg 142-8929 märk med namn och adress, nya medlemmar lämnar in de uppgifter vi nämner här nedan till vårt medlemsregister.

 

Medlemsuppgifter

När du blir medlem i föreningen registreras du i vårt medlemsregister. I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2018-05-25) har du rätt att veta vilka uppgifter vi lagrar  för att kunna tillhandahålla ett medlemskap. Följande information om dig sparar vi:

 

¤ För- och efternamn

¤ Bostads- och postadress

¤ Telefonnummer

¤ E-postadress

¤ Födelsedata, utom de fyra sista siffrorna

 

Födelsedata behöver vi för att bland annat kunna spåra medlemmar som flyttat när vi skickar ut årsboken, så vi vet att rätt person får försändelsen och för att undvika returer av utskick.

Vi raderar de uppgifter som är elektroniskt sparade om en medlem säger upp sitt medlemskap, men sparar uppgifterna i ett fysiskt kartotek i händelse av att personen i fråga återkommer som medlem.

Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part, vare sig till andra personer, organisationer eller företag.

Har du frågor gällande lagring av personuppgifterna i vår förening är du välkommen att kontakta oss på museet.

På Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/ hittar du allmän information om GDPR.

 

Vill du bli medlem?

Kom in till oss på museet,
kontakta oss via mail
info@piteamuseum.nu
eller per telefon 0911-126 15.
Välkommen!