föregående evenemang nästa evenemang

Träskfisket på medeltiden

Torkad gädda som hårdvaluta

Gustav Vasas nitiska skattläggning är idag en källa att ösa ur i forskningen om norra bottnens historia. Bland annat kan vi se att kustens bönder bedrev ett omfattande så kallat träskfiske i inlandets sjöar. Torkad gädda var hårdvaluta på 1500-talet.

Läser man skattelängderna mellan raderna framträder en tidigare till stor del okänd bild av kustens samhällen – och de arkeologiska lämningarna pekar långt, långt tillbaka i tiden…….

Bilden är hämtad ur Linnés Iter lapponicum.

Ingela Bergman, Silvermuseet i Arjeplog föreläste på Piteå museum den 13 april 2016.

Temat var: Kungen, bonden och gäddan: om betydelsen av det medeltida träskfisket

 

Ingela Bergman är docent i arkeologi och chef för Silvermuseet i Arjeplog samt för Institutet för subarktisk landskapsforskning, INSARC.

 

Besök Silvermuseets hemsida här:

http://silvermuseet.se/

Kungen, bonden och gäddan

Ingela Bergman från Silvermuseet i Arjeplog föreläste den 13 april 2016 på Piteå museum under titeln Kungen, bonden och gäddan: om betydelsen av det medeltida träskfisket.